Home ARCHIVE Archive Archive
Archives

Filter 

 • BR Dolní Morava navázala spolupráci v Jižní Americe

  BR Dolní Morava navázala spolupráci v Jižní Americe U příležitosti Světového dne životního prostředí vysadila studentka z Hondurasu Mónica Michell Aguilar strom ve valtickém zámeckém parku jako symbol naděje a snahy o zmírnění vl...
 • Mezinárodní síť Modelových lesů a Lesnické parky

  Mezinárodní síť modelových lesů a Lesnický parkMezinárodní síť modelových lesů - International Model Forest Network Mezinárodní síť modelových lesů (The International Model Forest Network - IMFN) je dobrovolným sdružením partnerů z...
 • Seminář TRENDY A TRADICE 2009

  Seminář TRENDY A TRADICE 2009Zahradnická fakulta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity ve spolupráci s Biosférickou rezervací Dolní Morava, Svazem pro zakládání a údržbu zeleně, Národním zemědělským muzeem Praha a Národním pam...
 • Seminář Management kulturní krajiny

  Česká lesnická společnost, o. s., a Biosférická rezervace Dolní Morava, o. p. s., uspořádaly dne 16. října2008, na Zahradnické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Lednici veřejnou odbornou diskusi (workshop) s na téma:...
 • Krajina našich předků - Komponovaná krajina Mikulovsko-Falkensteinsko

  Krajina našich předků - Komponovaná krajina Mikulovsko-FalkensteinskoMikulovsko je jedinečnou krajinou s druhově bohatou přírodou a s kulturně a historicky zajímavou minulostí. V hraničním pásmu na jižním okraji Mikulova zůstal do součas...
 • Síť informačních center zaměřených na agro-environmentální programy v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina

  Síť informačních center zaměřených na agro-environmentální programy v Jihomoravském kraji a kraji VysočinaNositelem projektu, jehož se BR Dolní Morava, o.p.s. se účastní jako partner a zřizovatel informačního místa, je EPOS, Spolek por...