Domů BIOSFÉRICKÁ REZERVACE BR v České republice

BR v České republice

První biosférické rezervace začaly na území bývalého Československa vznikat koncem 70. let minulého století. V České republice je v současnosti šest biosférických rezervací, z nichž pět je řízeno orgány ochrany přírody a má území shodné s některým zvláště chráněným územím a pouze jedna je spravována obecně pospěšnou společností s účastí zainteresovaných subjektů a obcí a její území není totožné s žádným chráněným územím.


Název BR TřeboňskoKřivoklátskoŠumava
Rok vyhlášení 1977 1977 1990
Plocha (km2) 700 628 1671
Management Správa CHKO Třeboňsko Správa CHKO Křivoklátsko Správa NP a CHKO Šumava
Kontakt www.trebonsko.nature.cz www.krivoklatsko.nature.cz www.npsumava.cz


Název BR KrkonošeBílé KarpatyDolní Morava
Rok vyhlášení 1992 1996 2003
Plocha (km2) 548 715 349
Management Správa NP Krkonoše Správa CHKO Bílé Karpaty Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.
Kontakt www.krnap.cz brkk.krkonose.cz www.bilekarpaty.cz www.dolnimorava.orgGarantem Programu MAB a biosférických rezervací v České republice je Český národní komitét MaB, zřízený při Akademii věd ČR.