Home ARCHIVE Archive

Biosférická rezervace Dolní Morava, o. p. s., a Zahradnická fakulta  a Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně

Vás u příležitosti 15. výročí zápisu Lednicko-valtického areálu na Seznam světového dědictví UNESCO

zvou na 4. ročník veřejných odborných diskusí (workshop)


Management kulturní krajiny
a jednání veřejné pracovní skupiny na  téma "Harmonizace lesního hospodářství nížinných luhů jako nástroj pro zachování druhové diverzity vyšších rostlin"
konaných  dne 9. prosince 2011, od 9:00 na Zahradnické fakultě v Lednici (budova D)

  

Již čtvrtý ročník workshopu poskytne k diskusi informace o konkrétních projektech krajinných profesí a univerzitních vědců s cílem přispět k naplňování vize harmonické kulturní krajiny. V rámci akce  zazní prezentace z oblasti lesnictví, zahradnictví, vinařství, myslivosti, krajinářství a ochrany přírody.

Souběžně bude pořádána veřejná pracovní skupina s názvem "Harmonizace lesního hospodářství nížinných luhů jako nástroj pro zachování druhové diverzity vyšších rostlin", určena zejména pro pracovníky lesního hospodářství.

Akce je pořádána s finančním přispěním společnosti Lesy České republiky, s.p.

Attachments:
Download this file (Workshop 2011 pozvánka.doc)Management kulturní krajiny 2011[ ]915 Kb