Home ARCHIVE Archive

Klíněnka jírovcová v BR Dolní Morava

Správní rada BR Dolní Morava, o.p.s. se na svém zasedání dne 16. 3. 2012 mimo jiné zabývala otázkou napadení jírovců v BR Dolní Morava a zvláště pak jírovcových alejí v Lednicko-valtickém areálu, který tvoří významnou součást BR.
Klíněnka jírovcová (Cameraria ohridellaerý ) patří mezi hmyz (Insecta), do řádu motýlů (Lepidoptera), do čeledi vzpřímenkovitých (Gracillariidae). Je to drobný, okrově hnědý motýlek o délce cca 4 mm a rozpětí křídel 7 mm. Larva je dlouhá asi 5 – 6 mm, má světle žlutou barvu a tmavší hlavu.
Samička klade na spodní stranu listu vajíčka, z nichž se líhnou larvy, které napadají strukturu listu a vykousávají jeho vnitřní pletiva (minují). V takto připraveném prostoru se zakuklí a brzy líhnou. V jednom roce vzniká několik generací, larvy poslední z nich přezimují. První generace napadá převážně spodní větve stromu, další postupují směrem nahoru.
Samotný škůdce zatím nezpůsobuje úhyn jírovců, ale následkem oslabení, které zapříčiňuje, jsou stromy napadány různými chorobami, které mohou způsobovat jejich odumření.
Přiložený soubor obsahuje aktuální informace o klíněnce, jejím výskytu v LVA a metodách boje proti ní.