Home ARCHIVE Archive

Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.
Lesy České Republiky, s.p.
MND, a.s.
a
Obec Lednice,
ve spolupráci s Multifunkčním centrem zámek Lednice, z.s.p.o.

vyhlásili výtvarnou soutěž
u příležitosti 10. výročí založení obecně prospěšné společnosti Biosférická rezervace Dolní Morava

Biosférická rezervace Dolní Morava jak ji vidí děti...

Výtvarná soutěž byla určená žákům základních škol v Biosférické rezervaci Dolní Morava a jejím námětem  byla Biosférické rezervace Dolní Morava a život a práce lidí v ní.
Děti svůj pohled směřovaly jak k přírodním tak historickým a kulturním krásám této oblasti a hlavně  k jejím lidem, například vinařům, lesníkům, sadařům a jiným, kteří žijí a pracují v naší krásné krajině.

Soutěže se zúčastnilo sedm škol z BR Dolní Morava a sešly se krásné práce od více než 100 dětí!

Dne 7. 10. 2014 se uskutečnilo v Multifunkčním centru zámku Lednice slavnostní setkání k výročí vzniku BR Dolní Morava. o.p.s., v rámci kterého také proběhlo hlasování hostů z celé republiky o nejlepší práci soutěže dle jednotlivých kategorií. 


Vítězové dle kategorií:

 

Kat. 1. Jana Baránková                          Kroje na Podluží                   ZŠ Tvrdonice

Kat. 2. Kateřina Kružliaková                    Práce na poli                        ZŠ Tvrdonice
 
Kat. 3. Šárka Kalužíková                         Krása našich krojů                 ZŠ Tvrdonice

Kat. 4. Kateřina Nešporová                     Polní práce                          ZŠ Tvrdonice

 
Cena MND      

Martina Mádle                                      Ledňáček                            ZŠ Slovácká Břeclav

Cena MCZL

Veronika Mackovčínova                        Mikulov na jaře                       ZŠ Slovácká Břeclav

Cena obce Lednice

Nela Gajdušková                                  Na hodech                            ZŠ Mor. Nová Ves


Vítězům blahopřejeme !!!


PŘEHLÍDKU VŠECH SOUTĚŽNÍCH PRACÍ NAJDETE V GALERII.