Home ARCHIVE Archive


Krátký film "Krajina je věda" představuje jedno z mnoha témat, jimiž se zabývá multidisciplinární obor zahradní a krajinářská architektura - nověji krajinářská architektura (Landscape Architecture). Tímto tématem je komponovaná krajina jako významný fenomén kulturní krajiny České republiky.

Komponované krajiny jako území záměrně navržená a organizovaná člověkem dle uměleckých, filozofických, náboženských a jiných idejí vznikaly na našem území nejvíce od 17. do 19. století v režii bohaté šlechty a církve. Krajinná kompozice se projevuje promyšlenou skladbou staveb,  sídel, zahradních a krajinářských úprav, cestní sítě, hospodářských kultur aj. vytvářející geometrickou strukturu jak viditelnou (např. systém  přímých cest s alejemi), tak v terénu neviditelnou (skryté kompoziční osy).

Česká republika je zřejmě zemí s největší koncentrací komponovaných krajin na světě, avšak doposud není tato významná součást kulturního dědictví doceněna ani příliš probádaná.

Ve snímku je demonstrován příklad práce krajinářských architektů při odkrývání tajů komponované krajiny v dnešním Lednicko - valtickém areálu, do nějž šlechtický rod Lichtenštejnů vtěloval po dobu téměř 700 let své umělecké, filozofické a duchovní ideály.

http://neuron.zoom.iprima.cz/2015/video/detail/91


Ing. Barbora Dohnalová, Ph.D.
Ústav plánovaní krajiny/ Department of Landscape Planning
Mendelova univerzita v Brně /Mendel University in Brno,
Zahradnická fakulta v Lednici/ Faculty of Horticulture in Lednice
Valtická 337, 691 44 Lednice
Czech Republic

Office: +420 519 367 301
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web: https://www.facebook.com/UPK563