Home Maps Lower Morava BR zonation

Zonace v BR Dolní Morava

Zonace, tak jak byla původně navržena, není z pohledu naší BR zcela funkční, protože přejala model zonace zvláště chráněných území, což ale v praxi není úplně totéž. Proto bylo nutné zhodnotit, zda při původním návrhu jednotlivých zón BR Dolní Morava, byly vzaty v úvahu všechny skutečnosti, předpoklady a vhodnost k tomu, aby daná území mohla vůbec plnit úkoly a určení, které mají splňovat. Při původním návrhu byl také opomenut výrazný faktor a tím je projednání návrhu zonace s dotčenými subjekty.

V souvislosti s Madridským akčním plánem byla znovu v rámci programu MAB projednávána otázka zonace biosférických rezervací, protože ne všechny zóny v biosférických rezervacích jsou navrženy tak, aby plnily svoje stanovené úkoly a účel.

V souladu se Rámcovými stanovami by měly BR obsahovat jednu či více jádrových oblastí, nárazníkovou zónu a přechodovou oblast, které jim umožňují plnit všechny jejich funkce.

a) Jádrová oblast- je zákonně podložené území nebo několik území věnovaných dlouhodobé ochraně

b) Nárazníková zóna (nebo zóny) - je oblast, obklopující nebo spojující jádrové zóny. Jsou v nich možné lidské aktivity nepoškozující ochranářské cíle

c) Přechodová oblast, je oblast, kde je vyvíjeno a propagováno udržitelné hospodaření s přírodními zdroji.


Ke zlepšení stavu zonace BR Dolní Morava v budoucnu povede mimo jiné mezinárodní projekt s názvem "Přeshraniční výměna informací k revizi a zlepšení fungování zonace v BR Dolní Morava" (Transboundary information exchange for revision and functional improvement of zonation in the Lower Morava Biosphere Reserve (Czech Republic), který probíhal v letech 2009 - 2010. Nositelem projektu byla rakouská společnost E.C.O. - Institut für Ökologie a BR Dolní Morava a jako partner se ho účastní také Wienerwald Biosphärenpark (Rakousko). Projekt byl realizován za finančního přispění Rakouské Akademie Věd.

Poznatky získané v rámci projektu slouží k jednání s dotčenými subjekty, která však mají, kvůli svojí komplexnosti, dlouhodbý charakter. Jakmile budou tato jednání uzavřena, bude připraven ucelený návrh na revizi zonace. Než se tak stane, platí zonace připravená v roce 2003 orgány ochrany přírody.

Attachments:
Download this file (Zonace BR DM_podklad AOPK.pdf)Zonace BR DM_mapový podklad AOPK[ ]888 Kb