Domů AKTUALNE

News image

Revitalizace Zámeckého rybníka v Lednici

Revitalizace Zámeckého rybníka v Lednici Generální údržby za téměř 100 milionů korun se počátkem příštího roku dočká Zámecký rybník v Lednici. Vodní nádrž, která byla vyb...

News image

Nová entomologická kniha

Neotropical Tiger Beetle Genera of The Subtribe Odontocheilina (Cleoptera: Cicindelidae) volume 2 je nejnovější kniha, kterou vydala BR Dolní Morava, o.p.s. Je opět věnov...

News image

Aktualizace Management plánu LVA 2020-2024

V roce 2017 uplynulo již 20 let od slavnostního zápisu Lednicko-valtického areálu (LVA) na Seznam světového dědictví UNESCO. Nejen skupiny specializovaných odborníků, ale...

News image

Nová kniha vydaná BR Dolní Morava

BR Dolní Morava podporuje vědecké výzkumy zaměřené na studium ekologických vztahů a biodiverzity v širších souvislostech na celém světě. Jedním z vědců, se kterým dlouhod...

News image

Projekt ČSOP "Ze života kalousů"

Projekt Českého svazu ochránců přírody Břeclav "Ze života kalousů"Kalousi ušatí patří u nás mezi poměrně hojné sovy. Přesto je jen málokdo zná – v noci nejsou vidět a pře...

News image

Památky světového dědictví UNESCO v životě obcí, měst a regionů

Památky UNESCO v životě měst, obcí a regionů BR dolní Morava se účastní mezinárodního projektu "Památky světového dědictví UNESCO v životě obcí, měst a regionů". Tento pr...

News image

Výukové programy v Lednici

Výukové programy v Multifunkčním centru zámek LedniceV rámci využití nově zrekonstruovaných historických prostor, které jsou součástí Národní kulturní památky zámek Ledni...

News image

4. Světový kongres biosférických rezervací

Ve dnech 16. - 17. března 2016 se v hlavním městě Peru  Limě, uskutečnil 4. Světový kongres biosférických rezervací. Kongres byl zaměřen na řešení témat spojených s Cíly...

News image

Výsledek Periodického hodnocení BR Dolní Morava

Výsledek Periockého hodnocení BR Dolní Morava Mezinárodní koordinační radou MAB (ICC MAB)Generální konference UNESCO schválila kritéria pro vyhlášení BR, kde je mimo jiné...

News image

Expozice v Zámeckých jízdárnách v Lednici

Expozice v Zámeckých jízdárnách v LedniciPotřeba rekonstrukce a památkové stavební obnovy objektu lednických jízdáren vyústila v založení zájmového sdružení právnických o...

News image

Certifikát BR Dolní Morava

Certifikát Biosférické rezervace Dolní MoravaOd roku 2012 se OPS snaží o vytvoření vlastního marketingového nástroje, který by mohl sloužit BR DM k propagaci udržitelného...

News image

PANONSKÝ HÁJ POD OLIVETSKOU HOROU

Panonský háj pod Olivetskou horou v Mikulově   Mikulovský Svatý kopeček je v naší zemi ojedinělým příkladem kulturní krajiny, v níž se spojují přírodní a historické skv...