Domů ČINNOST

News image

Projekt „Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Mor

Projekt „Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Morava a Červený seznam ohrožených druhů Školního lesního podniku Křtiny“.Biosféric...

News image

Projekt „Stabilizace svahu Bulhary“

Projekt „Stabilizace svahu Bulhary“ Předmětem projektu je stabilizace svahu v katastrálním území obce Bulhary. Jedná se o svah a přilehlé území ohrožené sesuvem na pra...

News image

Projekt "Krajinné úpravy historické zeleně jižního břehu Hlohoveckého rybníka"

Projekt "Krajinné úpravy historické zeleně jižního břehu Hlohoveckého rybníka" Příkladem praktického managementu kulturní krajiny je projekt Krajinné úpravy historické...

News image

Projekt "Obnova krajinné zeleně v k.ú. Lužice u Hodonína"

Projekt "Obnova krajinné zeleně v k.ú. Lužice u Hodonína" Hlavním záměrem a ideou krajinného projektu je založení přírodní lokality v blízkosti obce nejen jako příjemn...

News image

Projekt „Založení biocentra v k.ú. Nejdek u Lednice“

Projekt „Založení biocentra v k.ú. Nejdek u Lednice“ OPS zajistila vypracování projektu (a zpracování komplexní přihlášky do OP ŽP, prioritní osa 6.3.), na zajímavou l...

News image

Projekt „Založení biocenter a prvků ÚSES v k. ú. Pohořelice a k. ú. Nová Ves, okres Brno-v

Projekt „Založení biocenter a prvků ÚSES v k. ú. Pohořelice a k. ú. Nová Ves, okres Brno-venkov“. Pokračování projektu zahájeného v roce 2011, jehož nositelem je měst...

News image

Projekt "Založení a obnova biocenter a prvků ÚSES v k.ú. Vlasatice“

Projekt  "Založení a obnova biocenter a prvků ÚSES v k.ú. Vlasatice“ Hlavním záměrem krajinného projektu je vytvoření systému ÚSES a obnovení řady biotopů v původně pest...

News image

Projekt „Založení a obnova biocenter a prvků ÚSES v k.ú. Drnholec“

Projekt „Založení a obnova biocenter a prvků ÚSES v k.ú. Drnholec“ Hlavním záměrem komplexně pojatého krajinného projektu je založení kostry systému ÚSES a obnovení řady...

News image

Panonský háj pod Olivetskou horou v Mikulově

Panonský háj pod Olivetskou horou – reminiscence Getsemanské zahrady   Mikulovský Svatý kopeček je v naší zemi ojedinělým příkladem kulturní krajiny, v níž se spojují ...

News image

Zámecká jízdárna v Lednici - multifunkční centrum

“Zámecká jízdárna v Lednici - multifunkční centrum“ Projekt „Zámecká jízdárna v Lednici – multifunkční centrum“ se zaměřuje na vzorovou obnovu koníren státního zámku v L...

News image

Studie struktury, řízení a usměrňování zájmů statku zapsaného na Seznam světového kulturní

Studie struktury, řízení a usměrňování zájmů statku zapsaného na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO Zpracování studie podpořilo Ministerstvo kult...

News image

Dlouhodobé programy realizované ve spolupráci s Lesy České republiky, s.p.

Dlouhodobé programy realizované ve spolupráci s Lesy České republiky, s.p. Na základě naší Zakládací smlouvy, Sevillské strategie a Madridského akčního plánu pro biosf...

News image

Inventarizace periodických tůní a mokřadů v lesích komponované krajiny LVA, památky na Sez

Inventarizace periodických tůní a mokřadů v lesích komponované krajiny LVA, památky na Seznamu světového dědictví UNESCO Lednicko-valtický areál je výsledkem harmonick...

News image

Přeshraniční výměna informací k revizi a zlepšení fungování zonace v BR Dolní Morava

"Přeshraniční výměna informací k revizi a zlepšení fungování zonace v BR Dolní Morava" (Transboundary information exchange for revision and functional improvement of ...

News image

Inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně -

Inovace studijních programů Mendelovy univerzity v Brně - Hospodaření s přírodními zdroji tropů a subtropů Projekt je zaměřen na inovaci studijních programů Lesnictví a K...

News image

Likvidace ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu v Biosférické rezervaci Dolní

Likvidace starých ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu v Biosférické rezervaci Dolní MoravaJižní Morava je spojována s významnými nálezy ropy a zemního plynu...