Domů O nás

BIOSFÉRICKÁ REZERVACE DOLNÍ MORAVA

altBiosférická rezervace Dolní Morava vznikla rozšíření Biosférické rezervace Pálava o Lednicko-valtický areál a Podluží s lužními lesy v oblasti mezi Břeclaví, Mikulčicemi a soutokem řek Moravy a Dyje. Výbor Mezinárodní koordinační rady programu UNESCO "Člověk a biosféra" v Paříži schválil vznik nové biosférické rezervace ve dnech 8. - 11. července 2003 .

Obecně prospěšná společnost Biosférická rezervace Dolní Morava, o. p. s., která byla pověřena organizačním, institucionálním, věcným a personálním zajištěním činnosti Biosférické rezervace Dolní Morava jako součásti Světové sítě biosférických rezervací UNESCO, vznikla za účasti zainteresovaných subjektů a obcí biosférické rezervace, v souladu se Sevillskou strategií vytváření a správy biosférických rezervací a Rámcovými stanovami Světové sítě biosférických rezervací. Společnost byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Brně (oddíl O, číslo vložka 246) dne 31. 8. 2004.


Úkolem naší společnosti je

  • vytvářet vhodné podmínky pro udržitelný hospodářský rozvoj a územní management Biosférické rezervace Dolní Morava
  • podporovat ochranu přírody, krajiny a kulturních tradic, vědecký výzkum, monitoring, výchovu a vzdělávání
  • podporovat mezinárodní spolupráci
  • vést orgány ochrany přírody a krajiny, vlastníky, územní samosprávu a všechny ostatní zájmové skupiny a resorty k partnerskému přístupu při rozhodování o záležitostech Biosférické rezervace Dolní Morava

V České republice jsme jedinou biosférickou rezervací, která je zastupována neziskovou nevládní organizací, v jejichž orgánech jsou navíc zástupci podnikatelských subjektů, státní správy, obcí, profesních organizací a neziskových organizací působících na území BR. V České republice je to také poprvé, kdy biosférickou rezervaci zastupuje nevládní organizace. Tento model správy je v našich podmínkách ojedinělý, protože až doposud bylo řízení českých BR vždy spojeno s výkonem správy některého z orgánů ochrany přírody a to buď chráněné krajinné oblasti, nebo národního parku.

Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. je autorem Management plánu památky UNESCO pro Lednicko-valtický areál, zapsaný na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO v roce 1996 a od roku 2008 je také pověřena funkcí Site- managera památky UNESCO. Více informací najdete v odkazu Koordinátor LVA.