Domů AKTUALNE Aktuálně

Revitalizace Zámeckého rybníka v Lednici začíná!

Po několikaletých přípravách je konečně v Zámeckém parku v Lednici vše připraveno k zahájení rozsáhlé
revitalizace Zámeckého rybníka. Od jeho vybudování v roce 1811 uplynulo 210 roků a na stavu rybníka
je vidět, že rozsáhlejší údržby se za celou dobu neprováděly. Břehy jsou na mnoha místech podemleté a
rozplavené, desítky stromů se naklánějí a padají do vody. Pobřežní hrany rybníka a především ostrovů v
některých místech ustoupily o několik metrů. Nánosy z rozplavených břehů a organické hmoty z listí
jsou v některých místech až jeden metr hluboké, prostor pro vodu a ryby se výrazně zmenšil.


V současné době mohou návštěvníci parku spatřit na hladině rybníka „plovoucí bagr“ s výkonným
odkalovacím čerpadlem, od nějž vede po hladině černá plastová roura o průměru cca 30 cm, zavěšená
na plovácích stejné barvy. Nedaleko minaretu vychází obrovský černý had, o celkové délce skoro dva
kilometry!, z rybníka na břeh a směřuje přes Starou Dyji a pod silničkou k místu, kde jsou již připraveny
zemní ukládací laguny. Zde se bude roztok cca 70% vody a 30% sedimentů ukládat k takzvanému
vytuhnutí. Voda nad zde ukládanými sedimenty se bude z laguny odsávat do koryta Staré Dyje, část se
vsákne nebo odpaří. Celkový objem pevných sedimentů, které v lagunách zůstanou, bude cca 30 000 m3 a
budou využity k zesílení ochranné hráze Nové Dyje.


Odsávání řídkých nánosů bude probíhat od poloviny února do konce srpna při plné hladině rybníka. Ptačí
kolonie na Volavčím a Ovčím ostrově budou mít klid na hnízdění a péči o mláďata, protože bude
respektováno ochranné pásmo doporučené odborníky. V podzimních měsících bude rybník vypuštěn a
pevné sedimenty budou použity k doplnění původních rozměrů ostrovů. Hrany ostrovů a vybraných částí
břehů rybníka budou zpevněny kameny a speciálními prvky ze dřeva, naplněnými sedimenty. Pamatuje
se rovněž na to, aby všechny skupiny vodních ptáků, které zde žijí, měly ideální podmínky pro hnízdění a
obživu.

Návštěvníci parku mají všude zachované možnosti pohybu, používaná technologie je dlouhodobě
vyzkoušená a běžně používaná v jižních Čechách. Občané Lednice budou pravidelně informováni o
veškerém aktuálním dění na rybníce prostřednictvím místního Zpravodaje, nebo i ve veřejných sdělovacích
prostředcích. Doufám, že projekt nám všem přinese radost a pocit, že o památku UNESCO řádně
pečujeme.

Jan Vybíral, ředitel Biosférické rezervace Dolní Morava, o.p.s.

alt


Sací bagr se zabydluje na Zámeckém rybníku v Lednici. Jakmile povolí mráz, může začít odsávání sedimentu ze dna rybníka.