Domů AKTUALNE Aktuálně

Výstava k 25. výročí zápisu Lednicko-valtického areálu na Seznam světového dědictví UNESCO

Před téměř padesáti lety (16. 11. 1972), byla na Generální konferenci UNESCO v Paříži přijata Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Úmluva je výjimečná tím, že spojuje ideu ochrany přírody s ochranou kulturních památek a zároveň klade velký důraz na roli obyvatel žijících v daných lokalitách. Jako světové dědictví se označují nejrůznější kulturní a přírodní památky po celém světě, které byly pro svou unikátnost a mimořádný význam, přesahujícího národní hranice, vybrány na tzv. „Seznam světového dědictví UNESCO“. Na tomto Seznamu se nacházejí např. nejrůznější budovy i celá města či vesnice, hory, jezera, národní parky, krajiny atd. V současné době přijalo Úmluvu již 194 států a v Seznamu je zapsáno 1154 položek. Česká republika, tehdy ještě společně se Slovenskem (ČSFR), se k Úmluvě připojila v roce 1991. Letos tedy uplynulo 30 let od chvíle, kdy se i náš stát zavázal k ochraně a zachování dědictví světové hodnoty. Česka se tak týká celkem 23 položek, z nichž 16 je součástí hmotného a 7 nehmotného dědictví.

V letošním roce si také připomínáme 25 let od zápisu Lednicko-valtického areálu (LVA) na Seznam světového dědictví. Stalo se tak 7. prosince 1996, při zasedání Výboru UNESCO pro světové dědictví v mexické Méridě, a LVA byl zapsán v kategorii kulturní krajina. Zámek v Lednici proto od úterý 7. prosince hostí výstavu k připomínající toto výročí. Do 22. prosince bude součástí víkendových prohlídek zámku, pak se přesune na Zahradnickou fakultu v Lednici. Tím ale její stěhování nekončí. Výstava potrvá rok. Jakmile skončí omezující proticovidová opatření, přestěhuje se v roce 2022 do vhodných prostor, která zajistí co největší návštěvnost.

Celkem 25 výstavních panelů o rozměru 70 x 100 cm, jejichž vznik finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR, představí pět odborných okruhů se základními informacemi o území LVA, jeho vývoji, současném využívání a předpokládaném rozvoji. LVA je se svou plochou 143 km2 nejrozsáhlejší komponovanou krajinou v Evropě. Každoročně její kouzlo obdivuje víc než milion návštěvníků. To z ní dělá jednu z nejnavštěvovanějších destinací v Česku.

Výročí je výzvou k zamyšlení, jak se za 25 let památka proměnila a jakou roli hraje v rozvoji celého regionu. Je důležité vědět, jak se změnilo její vnímání místními i návštěvníky a kriticky posoudit, jak obstál stát ve své povinnosti zajistit ochranu a udržitelné využívání památky. To vše souvisí s dlouhodobým udržitelným rozvojem regionu a výhledem do vzdálené budoucnosti tak, aby zůstaly zachované všechny atributy naší nejrozsáhlejší krajinné památky a současně region zůstal pro místní obyvatele dobrým místem pro život.

Informace o aktuálním umístění výstavy budou k dispozici na těchto webových stránkách.

7. - 22. 12. 2021 - zámek Lednice

23. 12. 2021 - 29. 4. 2022 - Zahradnická fakulta Lednice - vestibul budovy A

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (leták Výstava UNESCO.JPG)leták Výstava UNESCO.JPG[ ]201 Kb