Domů AKTUALNE Aktuálně

Připomínáme si 25. výročí zápisu Lednicko-valtického areálu na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Stalo se tak dne 7. prosince 1996, při zasedání Výboru UNESCO pro světové dědictví v mexické Méridě.

Úmluva o ochraně kulturního a přírodního dědictví (Paříž, 1972), ne jejímže základě jsou památky světového dědictví vyhlašovány, klade mimo jiné velký důraz na roli obyvatel žijících v daných lokalitách. Jak svou výjimečnou krajinu vidí její nejmladší obyvatelé, si můžete přečíst ve slohových pracích, které napsali žáci vyšších ročníků Základní školy Lednice.

Prezentace slohových prací je součástí projektu „25. výročí zápisu LVA na Seznam Světového dědictví UNESCO“, který je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury.