Domů AKTUALNE Aktuálně

Revitalizace Zámeckého rybníka v Lednici vstupuje do další fáze

Po mnoha letech příprav byla v loňském roce zahájena revitalizace Zámeckého rybníka. Od jeho vybudování v roce 1811 uplynula více než dvě století a rybník údržbu, v tomto historicky doposud největším měřítku, už nezbytně potřeboval. Břehy rybníka, a především ostrovů, byly mnohde rozplavené a podemleté tak, že v některých místech ustoupily o několik metrů. Nánosy z rozplavených břehů a hmoty z listí, nashromážděné za dobu existence této vodní plochy, se negativně projevovaly i na fungování rybníka, jako živého ekosystému.

V průběhu loňského roku mohli návštěvníci zámeckého parku v Lednici sledovat na hladině rybníka „plovoucí bagry“ s výkonnými kalovými čerpadly, která hnala vytěžené nánosy přes hladinu potrubím zavěšeným na plovácích a pak dále kolem minaretu do zemní ukládací laguny za Starou Dyjí. Tam se uložené sedimenty postupně zbavují vody a později čeká je návrat zpět do rybníka, tentokrát do míst, kde doplní břehy ostrovů do původní historické podoby, tak, jak ji vytvořili Lichtenštejnové.

V podzimních měsících 2021 byl rybník sloven a postupně vypouštěn, přičemž s ubývající vodou zároveň probíhal pod odborným biologickým dozorem záchranný transfer živých mlžů, kteří zde žijí. Na ploše vypuštěného rybníka se nyní pohybuje zemní technika a provádí modelaci ostrovů i břehů. Mimo jiné se využívá technologie tzv. utopených bárek, naplněných sedimenty. Celý projekt je realizován s využitím unikátních technologií a techniky.

Více zajímavých informací o projektu si můžete přečíst na odborném portálu pro stavebnictví a technická zařízení budov tzb-info v článku Ing. arch. Petra Brandejského po kliknutí na tento odkaz:

https://stavba.tzb-info.cz/zdrava-architektura/23356-projekt-kulminuje-revitalizace-zameckeho-rybnika-v-lednici-podruhe