Domů AKTUALNE Stanoviska a prohlášení

Stanovisko BR Dolní Morava, o.p.s. ve věci Natura 2000

Biosférická rezervace Dolní Morava, obecně prospěšná společnost, obdržela kopie dopisů, které zaslala Okresní hospodářská komora Břeclav, Okresní agrární komora Břeclav, starostové Břeclavska a kopii stanoviska Lesů České republiky k problematice vytyčení evropsky významných lokalit NATURA 2000 v oblasti BR Dolní Morava a k navržené kategorii některých lokalit. Obsah dopisů vnímáme jako upřímnou snahu všech subjektů zúčastnit se aktivně složitého procesu, který předchází vyhlášení soustavy NATURA 2000.

BR Dolní Morava, o.p.s. si je vědoma významu a důležitosti evropské soustavy chráněných území NATURA 2000 pro zachování biologické různorodosti. Je si vědoma i své morální odpovědnosti v této záležitosti.

BR Dolní Morava, o.p.s. podporuje myšlenku NATURA 2000 a v případě potřeby je připravena pomoci hledat optimální či kompromisní řešení a předcházet tak možnému konfliktu zájmů ochrany přírody a subjektů, které v dané oblasti vyvíjejí své aktivity.

Za Správní radu OPS BR Dolní Morava, o.p.s.

Mgr. Libor Opluštil
předseda správní rady

Stanovisko bylo schváleno Správní radou Biosférické rezervace Dolní Morava, o.p.s. dne 24. 3. 2005