Domů ČINNOST Editační a publikační činnost

News image

Nová entomologická kniha

Neotropical Tiger Beetle Genera of The Subtribe Odontocheilina (Cleoptera: Cicindelidae) volume 2 je nejnovější kniha, kterou vydala BR Dolní Morava, o.p.s. Je opět věnov...

News image

Kniha Lužní les v nivě Moravy a Dyje

Kniha Lužní les v nivě Moravy a DyjeOblast lužních lesů na jižní Moravě je nejrozsáhlejší a druhově nejbohatší ekosystém v ČR a možná i v rámci střední Evropy, ve správě ...

News image

Kniha ALLAHY Revitalizovaná rybniční soustava

Kniha ALLAHY Revitalizovaná rybniční soustava Na počátku roku 2007 byla vydána devadesátistránková publikace, v níž 16 odborníků, převážně z  přírodovědných oborů, posou...

News image

Management plán Lednicko-valtického areálu

Management plán Lednicko-valtického areálu Stejně jako naše biosférická rezervace, patří i Lednicko – valtický areál mezi území se statutem UNESCO. Lednicko – valtický a...

News image

Biologická ochrana proti bekyni velkohlavé

Leták Biologická ochrana proti bekyni velkohlavéBekyně velkohlavá (Lymantria dispar L.) je naším největším zástupcem čeledi bekyňovitých (Lymantriidae). Je to široce poly...

News image

Nová kniha vydaná BR Dolní Morava

BR Dolní Morava podporuje vědecké výzkumy zaměřené na studium ekologických vztahů a biodiverzity v širších souvislostech na celém světě. Jedním z vědců, se kterým dlouhod...