Domů ČINNOST Projekty

News image

Revitalizace Zámeckého rybníka v Lednici

Revitalizace Zámeckého rybníka v Lednici Generální údržby za téměř 100 milionů korun se počátkem roku 2021 dočkal Zámecký rybník v Lednici. Vodní nádrž, která byla vybudo...

News image

Aktualizace Management plánu LVA 2020-2024

V roce 2020 uplynulo již 24 let od slavnostního zápisu Lednicko-valtického areálu (LVA) na Seznam světového dědictví UNESCO. Nejen skupiny specializovaných odborníků, ale...

News image

Památky světového dědictví UNESCO v životě obcí, měst a regionů

Památky UNESCO v životě měst, obcí a regionů BR dolní Morava se účastní mezinárodního projektu "Památky světového dědictví UNESCO v životě obcí, měst a regionů". Tento pr...

News image

Projekt „Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Mor

Projekt „Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Morava a Červený seznam ohrožených druhů Školního lesního podniku Křtiny“.Biosféric...

News image

Certifikát BR Dolní Morava

Certifikát Biosférické rezervace Dolní MoravaOd roku 2012 se OPS snaží o vytvoření vlastního marketingového nástroje, který by mohl sloužit BR DM k propagaci udržitelného...

News image

Expozice v Zámeckých jízdárnách v Lednici

Expozice v Zámeckých jízdárnách v LedniciPotřeba rekonstrukce a památkové stavební obnovy objektu lednických jízdáren vyústila v založení zájmového sdružení právnických o...

News image

Výukové programy v Lednici

Výukové programy v Multifunkčním centru zámek LedniceV rámci využití nově zrekonstruovaných historických prostor, které jsou součástí Národní kulturní památky zámek Ledni...

News image

Projekt „Stabilizace svahu Bulhary“

Projekt „Stabilizace svahu Bulhary“ Předmětem projektu je stabilizace svahu v katastrálním území obce Bulhary. Jedná se o svah a přilehlé území ohrožené sesuvem na pra...

News image

Projekt "Krajinné úpravy historické zeleně jižního břehu Hlohoveckého rybníka"

Projekt "Krajinné úpravy historické zeleně jižního břehu Hlohoveckého rybníka" Příkladem praktického managementu kulturní krajiny je projekt Krajinné úpravy historické...

News image

Projekt "Obnova krajinné zeleně v k.ú. Lužice u Hodonína"

Projekt "Obnova krajinné zeleně v k.ú. Lužice u Hodonína" Hlavním záměrem a ideou krajinného projektu je založení přírodní lokality v blízkosti obce nejen jako příjemn...

News image

Projekt „Založení biocentra v k.ú. Nejdek u Lednice“

Projekt „Založení biocentra v k.ú. Nejdek u Lednice“ OPS zajistila vypracování projektu (a zpracování komplexní přihlášky do OP ŽP, prioritní osa 6.3.), na zajímavou l...

News image

Projekt „Založení biocenter a prvků ÚSES v k. ú. Pohořelice a k. ú. Nová Ves, okres Brno-v

Projekt „Založení biocenter a prvků ÚSES v k. ú. Pohořelice a k. ú. Nová Ves, okres Brno-venkov“. Pokračování projektu zahájeného v roce 2011, jehož nositelem je měst...

News image

Projekt "Založení a obnova biocenter a prvků ÚSES v k.ú. Vlasatice“

Projekt  "Založení a obnova biocenter a prvků ÚSES v k.ú. Vlasatice“ Hlavním záměrem krajinného projektu je vytvoření systému ÚSES a obnovení řady biotopů v původně pest...

News image

Projekt „Založení a obnova biocenter a prvků ÚSES v k.ú. Drnholec“

Projekt „Založení a obnova biocenter a prvků ÚSES v k.ú. Drnholec“ Hlavním záměrem komplexně pojatého krajinného projektu je založení kostry systému ÚSES a obnovení řady...

News image

Panonský háj pod Olivetskou horou v Mikulově

Panonský háj pod Olivetskou horou – reminiscence Getsemanské zahrady   Mikulovský Svatý kopeček je v naší zemi ojedinělým příkladem kulturní krajiny, v níž se spojují ...

News image

PANONSKÝ HÁJ POD OLIVETSKOU HOROU

Panonský háj pod Olivetskou horou v Mikulově   Mikulovský Svatý kopeček je v naší zemi ojedinělým příkladem kulturní krajiny, v níž se spojují přírodní a historické skv...

News image

Zámecká jízdárna v Lednici - multifunkční centrum

“Zámecká jízdárna v Lednici - multifunkční centrum“ Projekt „Zámecká jízdárna v Lednici – multifunkční centrum“ se zaměřuje na vzorovou obnovu koníren státního zámku v L...

News image

Studie struktury, řízení a usměrňování zájmů statku zapsaného na Seznam světového kulturní

Studie struktury, řízení a usměrňování zájmů statku zapsaného na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO Zpracování studie podpořilo Ministerstvo kult...

News image

Dlouhodobé programy realizované ve spolupráci s Lesy České republiky, s.p.

Dlouhodobé programy realizované ve spolupráci s Lesy České republiky, s.p. Na základě naší Zakládací smlouvy, Sevillské strategie a Madridského akčního plánu pro biosf...

News image

Inventarizace periodických tůní a mokřadů v lesích komponované krajiny LVA, památky na Sez

Inventarizace periodických tůní a mokřadů v lesích komponované krajiny LVA, památky na Seznamu světového dědictví UNESCO Lednicko-valtický areál je výsledkem harmonick...