Domů ČINNOST Aktivity

News image

Modelový les Česká republika

Co je MODELOVÝ LES?Modelový les je geografická oblast, představující hodnoty lesů a krajiny a přístupy k jejich využívání v daném místě. Je to funkční krajina, skládající...

News image

Výkon funkce Site-managera Lednicko-valtického areálu - památky UNESCO

Výkon funkce Site-managera Lednicko-valtického areálu - památky UNESCO BR Dolní Morava, o. p. s., se zabývá problematikou managementu kulturní krajiny jako sofistikova...

News image

Členství BR Dolní Morava, o.p.s. v PEFC

Členství BR Dolní Morava, o.p.s. v PEFC Rada PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) je nezávislá, nezisková, mezinárodní organizace regis...

News image

4. Světový kongres biosférických rezervací

Ve dnech 16. - 17. března 2016 se v hlavním městě Peru  Limě, uskutečnil 4. Světový kongres biosférických rezervací. Kongres byl zaměřen na řešení témat spojených s Cíly...