Celosvětová síť biosférických rezervací

Různorodost geografických a sociálních podmínek, ve kterých BR působí, předurčuje Program Člověk a Biosféra k získávání širokého spektra námětů a zkušeností. Know-how této mezinárodní sítě BR pak může sloužit k posuzování otázek nebo řešených problémů managementu krajiny na všech úrovních.

Světová síť biosférických rezervací UNESCO začala v rámci programu Člověk a biosféra (MaB) vznikat již v 70. letech 20. století a v současnosti je 701 biosférických rezervací ve 124 zemích (stav v roce 2020).


Mapa celosvětové sítě biosférických rezervací (Otevře se v novém okně)


Mapa vznikla díky pomoci:
Vytvořil: