Domů ČINNOST

“Zámecká jízdárna v Lednici - multifunkční centrum“

Projekt „Zámecká jízdárna v Lednici – multifunkční centrum“ se zaměřuje na vzorovou obnovu koníren státního zámku v Lednici a jejich nové využití.  Oživení objektu koníren bude podporovat nová programová náplň, která bezprostředně naváže na ukončení obnovy, plánované na závěr roku 2013. Nové multifunkční centrum nabídne své prostory pro vzdělávací a kulturní aktivity. Tematicky bude programová náplň nového centra zaměřena na kulturní krajinu, s využitím modelového příkladu komponované krajiny Lednicko – valtického areálu, zapsaného na Seznam světového dědictví UNESCO.

Nositel projektu:        Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob
(
Jihomoravský kraj, obec Lednice, Mendelova univerzita, Masarykova univerzita, Centrála cestovního ruchu  Jižní Moravy)

Partneři:  BR Dolní Morava, o.p.s. a Vysoké učení technické Brno

Trvání projektu: Realizace projektu je plánována na období od 21.11.2007 do 30.10.2013, na období od 31.10.2013 do 30.10. 2018 je plánována fáze udržitelnosti projektu.

Projekt je financován ze strukturálních fondů Evropské unie prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IOP) „Vracíme památky do života“ (http://www.kultura-evropa.eu/). Ministerstvo kultury ČR je Řídícím orgánem IOP oblasti intervence 5.1 „Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví“ v aktivitě 5.1b.

Více informací o projektu získáte na www.mczl.cz