Domů ČINNOST

Projekt "Krajinné úpravy historické zeleně jižního břehu Hlohoveckého rybníka"

Příkladem praktického managementu kulturní krajiny je projekt Krajinné úpravy historické zeleně jižního břehu Hlohoveckého rybníka, jehož cílem je obnovení biotopově pestré parkové krajiny na břehu Hlohoveckého rybníka v blízkosti obce nejen jako příjemného prostředí pro obyvatele, turisty a herní prostor pro děti, ale také jako zajímavý kombinovaný ekosystém s porosty lesních dřevin a pravidelně sečených kulturních louček, charakteristických množstvím ekotonových zón, zvláště v kombinaci s vodním ekosystémem Národní přírodní rezervace Lednické rybníky. Promyšlenou dosadbou a pravidelnou dlouhodobou údržbou vznikne lokalita pro rozvoj vzácných druhů rostlin, živočichů i hub.

Navrácení charakteru udržovaného přírodního parku se starými solitérními stromy, skupin mladších i starších lesních porostů a květných „motýlích“ luk bude znamenat řadu pozitivních změn ekosystémového charakteru v kulturní krajině. Navrženými a realizovanými opatřeními dojde ke zlepšení biodiverzity ve všech skupinách živých organismů. V krajině bude obnovena biologická funkce trvalé vysoké a nízké vegetace jako prolínajících se biotopů s množstvím ekotonových zón. Pro všechny skupiny autochtonních živočichů a rostlin se zlepší životní podmínky v dané lokalitě. V rámci sukcesních procesů nastanou v lokalitě pro řadu druhů ideální podmínky pro posílení a stabilizaci populací či pro obsazení nově vzniklých ekologických nik.

OPS zajistila vypracování projektu a zpracování komplexní přihlášky do OP ŽP, prioritní osa 6.3.. Tento projekt je pokračováním aktivit v rámci Obnovy krajinných struktur Lednicko-valtického areálu a měl být součástí několika souběžných projektů, které by řešily krajinné úpravy severních i jižních břehů Lednických rybníků v kooperaci s AOPK a LČR. Bohužel kvůli systémovým a legislativním důvodům nebylo možné zbývající projekty realizovat.