Domů ČINNOST

Expozice v Zámeckých jízdárnách v Lednici

Potřeba rekonstrukce a památkové stavební obnovy objektu lednických jízdáren vyústila v založení zájmového sdružení právnických osob pod názvem Multifunkční centrum zámek Lednice, jehož členy jsou Jihomoravský kraj, obec Lednice, Mendelova univerzita v Brně, Masarykova univerzita v Brně a Centrála cestovního ruchu Jižní Moravy. BR Dolní Morava se projektu účastnila jako parttner.
Sdružení a jeho projektový tým, jehož jsme byli členy, od roku 2007 uskutečňoval projekt Zámecká jízdárna v Lednici – multifunkční centrum. Projekt byl finančně podpořen Integrovaným operačním programem 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví, s podtitulem Vracíme památky do života (IOP CZ.1.06/5.1.00/01.06095).
Projekt byl dokončen a uveden do provozu. Jedná se o plnohodnotné, všestranné a soudobé využití historických prostor, které jsou součástí Národní kulturní památky zámek Lednice.

Expozice Obnova jízdáren a Krajinou zahrad

Vstupné 60,- Kč, snížené 30,-
Děti do 6-ti let mají vstup zdarma


Nárok na slevu ze vstupného mají držitelé karty mládeže EURO, držitelé karty ISIC nebo obdobného dokladu prokazujícího, že jeho držitel je frekventantem řádného denního studia (index apod., max. do 26-ti let věku), dále držitelé průkazu Fondu ohrožených dětí, držitelé průkazu ZTP a senioři nad 65 let (na základě předložení průkazu totožnosti).

Otevírací doba

březen, duben                 sobota a neděle                        10:00-16:00
květen-září                            denně                                 9:00-17:00


Expozice Biosférická rezervace Dolní Morava

Vstupné 40,-
Přístupné pro skupiny min. 10 osob na předchozí objednávku.Kontakt:              tel.: +420 773 737 700
                                 e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
                                  http://www.mczl.cz