Domů ČINNOST

Certifikát Biosférické rezervace Dolní Morava

Od roku 2012 se OPS snaží o vytvoření vlastního marketingového nástroje, který by mohl sloužit BR DM k propagaci udržitelného hospodaření a šetrného využívání přírodních zdrojů.

Smyslem a cílem projektu je podpořit rozvoj území BR Dolní Morava, propagovat místní výrobky a služby vytvořené a provozované šetrně, tradičně a v souladu se zájmy kulturní krajiny a přispět k rozvoji udržitelného cestovního ruchu tím, že známka garantuje původ označeného výrobku v regionu, šetrnost výrobce i výrobku k životnímu prostředí a přímou návaznost činnosti v daném území.

Certifikát je osvědčením toho, že výrobce, nebo poskytovatel služeb:

a) hospodaří či pracuje způsobem šetrným k životnímu prostředí a v souladu s principy udržitelného života a využívání krajiny
b) má vazbu na BR DM, tj. hospodaří v území BR
c) souhlasí s filozofií BR Dolní Morava a Programu MAB a propaguje ji (např. odkazem na webových stránkách apod.)
d) garantuje kvalitu výrobku nebo služeb


Při přípravě projektu byly využity zkušenosti s již fungujícími typy označení výrobků a služeb např. v rámci Asociace regionálních značek, o.s. nebo Tradice Bílých Karpat, o.s. respektive informace ze  zahraničních biosférických rezervací, kde podobné známky již fungují.

Logo Certifikátu znázorňuje tři barevné pruhy, představující tři pilíře udržitelného rozvoje (sociální, environmentální a ekonomický) a také tři základní funkce biosférických rezervací (ochrana přírodní a kulturní různorodosti, podpora udržitelného rozvoje, podpora vzdělávání a výzkumu) doplněné textem Certifikát Biosférická rezervace Dolní Morava

V současné době jsou držiteli Certifikátu:

Vinařství Volařík - s řadou organických vín Organic (odrůdy Hibernal, Saphira, Johanniter a Solaris).

Pan  Antonín Šesták - Včelí farma moravský soutok  - s produkty Med Moravského soutoku a Medovina Moravského soutoku.

1. plavební, s.r.o. - s lodní dopravou na Zámecké Dyji v Lednici


alt