Domů ČINNOST

Památky UNESCO v životě měst, obcí a regionů

BR dolní Morava se účastní mezinárodního projektu "Památky světového dědictví UNESCO v životě obcí, měst a regionů". Tento projekt je zaměřen na podporu osvěty k zachování rovnováhy a trvale udržitelného rozvoje při správě památek UNESCO a je určen nejen pro osoby působící ve veřejném sektoru, ale i pro odbornou a laickou veřejnost v České republice a na Slovensku.

Na tomto projektu, financovaném z Evropského fondu regionálního rozvoje prostřednictvím programu INTERREG V-A-SK-CZ, se jako partneři podílí: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Katolícka univerzita v Ružomberku, Biosférická rezervace Dolní Morava, město Ružomberok a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře.

Cílem projektu je další zkvalitnění přeshraniční spolupráce formou výměny zkušeností a příkladů dobré praxe při správě kulturního a přírodního dědictví nadregionálního významu, konkrétně Přírodního parku Mikulčický Luh a archeoparku Mikulčice-Kopčany, usilujícího o zápis na Seznam památek UNESCO, a lokality Vlkolínec na Slovensku. Tato památka lidové architektury se nachází na prestižním Seznamu světového dědictví UNESCO již od roku 1993.

BR Dolní Morava, o.p.s., je významným partnerem proto, že zahrnuje i zmíněné území Mikulčického luhu a statut UNESCO získala v roce 2003. Jako koordinátor území Lednicko-valtického areálu tzv. site-manager do projektu přináší praktické zkušenosti s managementem památky UNESCO na české straně. Území BR Dolní Morava a Vlkolínec byla pro projekt vybrána zcela záměrně, jelikož v roce 2018 oslaví významná výročí: 25, resp. 15. let od získání statutu UNESCO.

Projekt, který byl zahájen v září 2017 a bude pokračovat do června 2019, je přínosem pro prohloubení komunikace mezi institucemi, subjekty a osobami spravujícími památky UNESCO nebo nacházejícími se v jejich ochranném pásmu.

Více informací zde:

Památky UNESCO v životě měst, obcí a regionů


alt

INTERREG V-A-SK-CZ/20/16/02 č. NKP3040D001 Památky světového dědictví UNESCO v životě obcí, měst a regionů