Domů ČINNOST

Revitalizace Zámeckého rybníka v Lednici

Generální údržby za téměř 100 milionů korun se počátkem roku 2021 dočkal Zámecký rybník v Lednici. Vodní nádrž, která byla vybudována v roce 1811 a je součástí národní kulturní památky zámek Lednice, se tak po 210 letech bude revitalizovat z prostředků evropských fondů určených do Operačního fondu životního prostředí ČR (OP ŽP) a za přispění místního podnikatele.

Ke konci roku 2020 byl završen administrativně náročný čtyřletý proces přípravy projektu tím, že byla podepsána smlouva mezi Státním fondem životního prostředí a Biosférickou rezervací Dolní Morava, o.p.s., o poskytnutí finančních prostředků ve výši 90 % celkových nákladů. Nezbytnou spoluúčast, takřka 10 milionů korun, poskytne formou daru pan Ing. František Fabičovic, kterému patří břeclavská společnost Alca plast a.s. „S Biosférickou rezervací Dolní Morava spolupracuji od jejího vzniku. Již mnohokrát ukázala, že její projekty mají smysl a je schopná je dotáhnout do zdárného konce. Stojí za ní činy a toho si vážím. V revitalizaci Zámeckého rybníka v Lednici vidím smysluplnou a dobrou věc, která bude prospěšná nejenom přírodě samotné, ale i lidem, kteří v tomto regionu žijí nebo sem přijíždějí jako turisté. Proto jsem se rozhodl tento projekt podpořit a stejně jako v Oboře Obelisk i zde investovat svoje peníze do obnovy krajiny a do záchrany rostlin a živočichů.“ uvedl k podpoře pan František Fabičovic.
Práce na projektu započaly v roce 2017, kdy byly uzavřeny smlouvy o spolupráci a výpůjčce Zámeckého rybníka mezi obecně prospěšnou společností Biosférická rezervace Dolní Morava (OPS) a Národním památkovým ústavem (NPÚ. Tím se OPS mohla, již jako investor, soustředit na vypracování projektu, získání stavebního povolení a podání žádosti o dotaci z evropských fondů do Operačního fondu životního prostředí ČR (OP ŽP) v koordinaci s Národním památkovým ústav a Agentury ochrany přírody a krajiny.

Jako zhotovitel akce, byla ve veřejné soutěži vybrána třeboňská společnost HYDRO&KOV s.r.o. Tato firma se zabývá revitalizacemi rybníků jako hlavním oborem své činnosti a s realizacemi podobných zakázek prokázala již v rámci tendru bohatou zkušenost. I přes to však k revitalizaci Zámeckého rybníka přistupují s respektem, viz. slova jednatele Ing. Miroslava Ježka: „Možnost účastnit se revitalizace takto významného území, pro naši společnost znamená veliký závazek a zároveň prestiž, která je ale vykoupená velice složitou prací. Druhé území, které by bylo pod tolika stupni ochrany, jako Zámecký rybník, se snad v České republice nenachází. Musíme si uvědomit, že rybník je společně s přilehlými prostory národní kulturní památkou, dále je součástí národní přírodní rezervace Lednické rybníky, spadá pod ochranu Natura 2000, je zároveň Evropsky významnou lokalitou a ptačí oblastí a je zapsán na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Už jen toto zadání vede společně s omezeným časem na realizaci do doby mimo vegetační období k velice složité úloze k řešení. V projektu je kombinace téměř všech technologií, které je možno při revitalizaci rybníků využít. Odbahňuje se suchou i mokrou cestou, opevnění břehů je řešeno mimo klasického užití kamenného záhozu i naprosto unikátním systémem „utopených bárek“ za něž se ukládá těžený sediment a do toho je přístup k rybníku omezen na jednu cestu a jeden vjezd. Již teď můžeme slíbit, že v rámci této akce bude k vidění speciální technika, která obvykle na jiných akcích pohromadě nasazená nebývá. Nejsložitější částí práce pak pro nás bude pohyb v území, které zůstává „bez zásahu – neodbahněné“. Budeme se ale snažit nezklamat důvěru a akci dovést do zdárného konce, ke spokojenosti investora, ochrany přírody i ochrany památek. Už jen to, že investor dokázal vybalancovat přípravu akce do stavebního povolení a zároveň získal podporu ze SFŽP je při tolika vstupech unikátem.“

Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. již vícekrát prokázala, že jako „neziskovka“ dokáže být platná při řešení různých problémů krajiny v regionu i mimo něj. Ve spolupráci s obcemi, podnikatelskými subjekty, státní správou ochrany přírody a krajiny a se všemi, kteří chtějí zdravý a udržitelný rozvoj kulturní krajiny, se zaměřuje především na dobrou mezioborovou komunikaci. Základem pro její rozhodování jsou vědecky podložené argumenty, respekt k zákonům našeho státu a úcta k oborové a osobní odpovědnosti za stav krajiny a životního prostředí.
O pokračování projektu a dalších zajímavých aktivitách bude OPS dále pravidelně informovat.

Na projektu se finančně podílí i MND, a.s.

alt