Domů ČINNOST

Studie struktury, řízení a usměrňování zájmů statku zapsaného na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO

Zpracování studie podpořilo Ministerstvo kultury České Republiky v rámci programu Podpora pro památky UNESCO z finančních prostředků udělených na činnost Site Managera LVA a na implementaci Management plánu v roce 2009. Studie se zabývá stručným rozborem současné situace v ochraně, usměrňování a koordinaci péče o kulturní krajinu LVA, zapsanou na Seznam světového dědictví UNESCO, a návrhem možností pro naplňování strategického plánu památky světového dědictví UNESCO, s cílem zachovat její hodnoty. 

Kulturní krajina Lednicko – valtického areálu byla v roce 1996 v rozsahu památkové zóny zapsaná na Seznam světového dědictví UNESCO. Jedním z požadavků Operačních směrnic pro naplňování Úmluvy UNESCO je zpracování Management plánu LVA a jeho implementace a aktualizace. Nezbytným předpokladem pro zajištění implementace Management plánu LVA je vznik systému řízení a koordinace zájmů v památkové zóně LVA, kterou utváří rozsáhlé území několika katastrů obcí a měst. Ustanovení optimálního systému péče a řízení statku UNESCO je pro takto rozsáhlé území komplikované, v ČR existuje jen velmi málo podobných příkladů, které jsou řešené ve vztahu k mnohem menším územním celkům s jednodušším systémem veřejné správy. Na základě analýzy stávajícího stavu byl zpracován návrh pro řešení problematiky v LVA, který by se dal uplatnit i v podmínkách jiných krajinných celků v ČR.

Studie vznikla na základě konzultací se Site Managers statků světového dědictví UNESCO (Sarah Simmonds/Avebury WHS UNESCO/Velká Británie, Isabelle Bedu/Stonehenge WHS UNESCO/Velká Británie a Richard Giefing Fertö-Neusiedlersee WHS UNESCO/Rakousko) a podle jimi doporučených příkladů managementu statků světového dědictví UNESCO (Hadrian´s Wall WHS, Heart of Neolithic Orkney WHS, Dorset and East Devon Coast WHS) a odborných materiálů a studií Heritage Studies z Brandenburg Technology University v Cottbusu apod. Pro zpracování studie byly využity dosavadní zkušenosti z výkonu práce Site Managera v LVA a poznatky o fungování systému péče v území LVA v současnosti.

Zpracovaná studie by se měla stát podkladem k další diskusi v hledání optimálního řešení systému řízení a péče, s cílem zachovat výjimečnou a jedinečnou krajinnou památku Lednicko – valtický areál.

Projekt byl realizován za finančního přispění Ministerstva kultury ČR.