Domů ČINNOST Aktivity

Členství BR Dolní Morava, o.p.s. v PEFC

Rada PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) je nezávislá, nezisková, mezinárodní organizace registrovaná v Ženevě, která představuje rámec pro vytváření a vzájemné uznávání nezávislých národních certifikačních systémů. Česká republika je jednou z 11 zakládajících zemí, která byla u zrodu Rady PEFC v roce 1999.

V roce 2012 OPS akceptovala oficiální nabídku členství v zájmovém sdružení právnických osob PEFC ČR, která je národním řídícím orgánem českého systému certifikace lesů, který sdružuje zástupce z oblasti lesního hospodářství, dřevozpracujícího průmyslu a ostatních zájmových skupin. Jednotliví členové jsou rozděleni do tří základních komor dle převládající činnosti člena.

Členská komora "ostatní zájmové skupiny", která se týká OPS, je tvořena členy PEFC ČR, kteří reprezentují ostatní organizace v lesním hospodářství jako školství a výzkum, odborové organizace, ekologická hnutí, státní správu apod. Současnými členy jsou Lesnická fakulta ČZU, Lesnická fakulta Mendelu, Česká lesnická společnost a Odborový svaz pracovníků dřevozpracujícího odvětví a lesního hospodářství. Do působnosti členských komor patří zejména volba a odvolání členů Předsednictva PEFC ČR reprezentujících danou členskou komoru, volba delegátů na sněm PEFC ČR, projednávání návrhů Předsednictva a podávání návrhů Předsednictvu a Sněmu. V případě zastupování komory v Předsednictvu se nominovaný zástupce podílí i na řízení běžného chodu sdružení PEFC ČR v rámci rozhodování Předsednictva.

Členstvím v PEFC ČR se OPS hlásí k podpoře udržitelného lesního hospodaření a jeho přínosu pro zvýšení biodiverzity a pro životní prostředí. Získala tím také podíl na nezávislé kontrole trvale udržitelného hospodaření v lesích, což by mohlo být pozitivní zejména v souvislosti s probíhající revizí zonace BR DM.