Domů ČINNOST Aktivity

Výkon funkce Site-managera Lednicko-valtického areálu - památky UNESCO

BR Dolní Morava, o. p. s., se zabývá problematikou managementu kulturní krajiny jako sofistikovaným systémem, který má zejména v oblasti Lednicko-valtického areálu řadu specifik. Ta vyplývají ze závazku zabezpečení ochrany, řízení a udržitelného rozvoje při zachování univerzálních hodnot zdejší komponované krajiny zapsané na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO v roce 1996. Složitost a nezbytnost zajištění mezioborové koordinace, komunikace a kontinuální informovanosti všech zúčastněných subjektů v území vyžaduje plné zapojení funkce koordinátora tzv. Site-managera LVA jako objektivní morální autority. BR Dolní Morava, o. p. s., byla do této funkce navržena Mezioborovou pracovní skupinou pro LVA již v roce 2007.

OPS uspěla v soutěži o získání dotace z programu Ministerstva kultury ČR Podpora pro památky UNESCO na zajištění aktualizace Management plánu LVA. OPS zajišťuje plnění projektu ve spolupráci jak s odbornými pracovníky NPÚ, tak i s vědeckými pracovníky Mendelovy univerzity v Brně, především se Zahradnickou fakultou v Lednici. Úzce spolupracuje s externími specialisty na problematiku krajiny LVA.

OPS poskytovala všechny pracovně právní náležitosti Site manažerovi LVA a sama se zúčastňovala průběžně všech aktivit v LVA. Jako právní subjekt plnila roli platformy pro kontinuální mezioborovou výměnu odborných informací a koordinaci. Naplňování této zásady se dalo zabezpečovat uplatněním participačního managementu v rámci OPS, a to díky reprezentativnímu zastoupení hlavních zájmů v LVA v správní radě a ostatních orgánech OPS, ale také přímou účastí v Mezioborové pracovní skupině pro LVA, která vznikla nařízením vlády.

Bohužel se doposud nepodařilo vyřešit systém fungování a zajištění základního (jádrového) financování aktivit Site - manažera LVA jako objednané, dlouhodobé (koncepční) obecně prospěšné služby ve prospěch LVA.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (MP LVA_2020-2024, verze srpen 2020-compressed.pdf)MP LVA 2020_2024[ ]1777 Kb