Domů ČINNOST Aktivity

Ve dnech 16. - 17. března 2016 se v hlavním městě Peru  Limě, uskutečnil 4. Světový kongres biosférických rezervací. Kongres byl zaměřen na řešení témat spojených s Cíly udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals - SDGs) a Rozvojovou agendou po roce 2015 (Post-2015 Development Agenda) jako například vzdělávání pro udržitelný rozvoj, ekonomická schůdnost systémů ochrany přírody, migrace lidí a ochrana přírodních zdrojů, stejně jako klimatická změna a další.


Hlavním cílem kongresu bylo:

- zhodnotit implementaci Madridského akčního plánu pro biosférické rezervace 2008 - 2013, Sevillské strategie a Rámcových stanov z roku 1995

- vyhodnotit získané zkušenosti a identifikovat nové výzvy stojící před Světovou sítí biosférických rezervací

- vytvořit a zahájit Akční plán pro biosférické rezervace pro období 2016–2025.

Dva hlavní výstupy kongresu zahrnovaly tyto dokumenty:

Limská Deklarace:

- umožní zájmovým skupinám sdílet zkušenosti s managementem biosférických rezervací a přispět ke snahám řešit různé výzvy jako například změnu klimatu atd.

Limský akční plán pro Světovou síť biosférických rezervací na roky 2016 - 2025:

- popisuje roli jakou budou biosférické rezervace hrát během nadcházející dekády v ochraně a udržitelném využívání přírodních zdrojů

Této významné akce se jako jediný zástupce české biosférické rezervace zúčastnil Petr Čupa, zástupce ředitele, který BR Dolní Morava, naši práci a partnery reprezentoval prostřednictvím dvou posterů a vystoupení v rámci pracovních skupin.

Český národní komitét Programu MAB reprezentoval jeho předseda PhDr. Ivan Rynda.