Domů Základní údaje Národní přírodní památka (NPP)
Národní přírodní památka (NPP)

nppNárodní přírodní památka (NPP) se zpravidla nachází na území menší rozlohy (maximálně několik hektarů). Cílem ochrany je zachování většinou jen jednoho přírodního objektu jako například geologického útvaru (jeskyně, geologický profil), mineralogického naleziště, lokality s výskytem vzácných a ohrožených druhů, nebo také útvaru vysoké estetické hodnoty vytvořeného člověkem (historicky cenné parkové úpravy krajiny, arboreta apod.). NPP vyhlašuje obecně závazným předpisem Ministerstvo životního prostředí.

Rendezvous - teplomilné lesní porosty na píscích a mykologická lokalita
Pastvisko u Lednice - mokřadní ekosystém a důležité hnízdiště vodních ptáků
Kalendář věků – světová geologická a archeologická lokalita