Domů Základní údaje Národní přírodní rezervace (NPR)
Národní přírodní rezervace (NPR)

nprNárodní přírodní rezervace (NPR) je nejpřísnější z maloplošných zvláště chráněných území. Poskytuje ochranu jedinečným přírodním ekosystémům národního až mezinárodního významu, vázaným na přirozený reliéf a typickou geologickou stavbu. Cílem ochrany je uchování nebo zlepšení stavu těchto ekosystémů a procesů v nich probíhajících. Základní ochranné podmínky jsou stanoveny zákonem a zakazují všechny činnosti, které by mohly negativně ovlivnit přírodní vývoj. Hospodářské využívání je vyloučeno s výjimkou činností, které udržují stabilitu jednotlivých ekosystémů. NPR zřizuje vyhláškou Ministerstvo životního prostředí. 

Lednické rybníky - významná ornitologická lokalita a historická rybniční soustava,
Cahnov – Soutok - zbytky původního lužního lesa, ponechané samovolnému vývoji
Ranšpurk - fragment starého lužního lesa, ponechaný samovolnému vývoji
Děvín-Kotel-Soutěska - skalní, stepní a lesní ekosystémy na vápenci, významná geologická lokalita.
Křivé jezero - zachovaná část nivy Dyje a význačné hnízdiště ptactva.
Slanisko u Nesytu – slanisté louky se zbytky slanomilné vegetace
Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen – stepní teplomilná flóra a fauna na vápencovém podkladu