Domů Základní údaje Přírodní památka (PP)
Přírodní památka (PP)

ppPřírodní památka (PP) - tato, v ČR co do počtu nejobsáhlejší, kategorie, je obdobou národní přírodní památky, avšak pouze s regionálním významem. Jejím prostřednictvím jsou chráněny části ekosystémů, geologické útvary nebo výskyt vzácných druhů organizmů. Podobně jako u přírodních rezervací zřizuje její ochranu příslušný krajský úřad a správa CHKO.

Kočičí skála - izolovaná vápencová skalka obklopená zemědělskými pozemky
Kienberg - stepní lada s teplomilnými druhy a významná paleontologická lokalita
Růžový kopec - pozůstatky luční stepi a stepních lad v okolní zemědělské krajině
Anenský vrch - stepní lada s křovinami v okolní zemědělské krajině
Jezírko Kutnar - lužní tůňka s jedinečnými společenstvy sinic a řas
Květné jezero - lužní tůň s fragmenty lužního lesa