Domů Základní údaje Seznam světového dědictví
Seznam světového dědictví

dedictviČlenské země UNESCO přijaly v roce 1972 dokument s názvem Úmluva o světovém dědictví, který doplňuje úpravu péče o přírodní a kulturní památky jednotlivých zemí. Smluvní státy se zavazují zajistit na svém území označení, ochranu, zachování a předání nejvýznamnějších světových památek kulturního a přírodního dědictví budoucím generacím. Na základě Úmluvy se vytváří Seznam světového dědictví, do něhož jsou zapisovány památky s mimořádnými hodnotami. Základním principem výběru památek je jejich jedinečnost, celistvost a koncepce zajišťující jejich uchování do budoucnosti. Seznam je reprezentativní a zapsané památky symbolicky zastupují určitý stavební typ daného období jednotlivých členských států úmluvy nebo světadílů jako celků. Spolupráce České republiky s UNESCO v oblasti péče o kulturní dědictví je v kompetenci ministerstva kultury. 

Lednicko-valtický areál je jedno z nejpozoruhodnějších přírodních a umělecko-historicky významných území střední Evropy. Jako nejrozsáhlejší komponovaná krajina v Evropě byl zapsán na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO v roce 1996. Rozloha 200 km2 jej řadí mezi největší člověkem koncepčně upravené areály v Evropě. Vznikal v průběhu 17. až 20. století na panství rodu Liechtensteinů. Kromě barokního zámku ve Valticích a novogotického zámku v Lednici, se zde nachází množství cenných historických staveb usazených v parkové krajině upravené podle principů romantického krajinářství. Najdeme zde například Apollonův chrám, Belveder, Hraniční zámeček, chrám Tří grácií, Janův hrad, kaple sv. Huberta, Lovecký zámeček, Minaret, Obelisk, Rybniční zámeček nebo zámeček Pohansko. 
valtice