Domů Základní údaje Přírodní rezervace (PR)
Přírodní rezervace (PR)

prPřírodní rezervace (PR) je určena k ochraně pouze regionálně nebo lokálně význačných ekosystémů Má stanoveny obdobné základní ochranné podmínky jako národní přírodní rezervace a vyhlašuje ji obecně závazným předpisem příslušný krajský úřad a správa CHKO.

Liščí vrch - stepní společenstva v zemědělské krajině
Milovická stráň - lesní ekosystémy teplomilných doubrav a stepní společenstva
Svatý kopeček - skalní a stepní ekosystémy na vápenci
Šibeničník - vápencový útes se skalní a luční stepí
Turold - významná geologická, stepní a skalní lokalita s jeskyněmi
Františkův rybník - rybník s rákosinami a teplomilnými trávníky na písku
Skařiny - významná lesní ptačí a mykologická lokalita
Stiburkovská jezera - lužní louky a mrtvá ramena řeky Moravy